راهکار جذب مشتری و افزایش فروش

یکی از مهارت های بازاریابی اینترنتی هنر متقاعد کردن است. آن هم متقاعد کردن به خرید. همان مرحله ی نهایی بازاریابی. چه فایده وقتی همه کار می کنیم ولی نمی توانیم کاربران را به مشتری تبدیل کنیم. با پیاده سازی همه قواعد بازاریابی کاربر را …

[مشاهده مطلب]