انتخاب رنگ وب سایت سخت اما پر اهمیت

در نقطه شروع طراحی یک وب سایت، انتخاب ترکیب رنگی بهینه از دشوارترین مراحل کار است. همه از اهمیت رنگ ها در انتقال مفاهیم به شکل موثر آگاه هستیم. همچنین رنگ ها در ایجاد یک برند و شخصیت سازمانی آن اثر مستقیم دارند. در این …

[مشاهده مطلب]