حال بینگ و یاهو خوب است

بینگ و یاهو در مجموع ۳۰ درصد از جستجوهای اینترنتی در آمریکا را پشتیبانی کردند. ماه مارس برای بینگ و یاهو ماه بسیار خوبی بود و ۳۰ درصد از جستجوهای اینترنتی در آمریکا توسط این مرورگرها انجام پذیرفت.

[مشاهده مطلب]