CSRF Token چیست؟

منظور از Cross-Site Request Forgery یا به اختصار CSRF نوعی از حملات هکرها است که در آن با ارسال درخواست های غیر واقعی به وب سایت و اجرای آن در سمت کاربر میتوانند عمل نفوذ به حساب قربانی را انجام دهند. با یک مثال این …

[مشاهده مطلب]