آینده دل همچنان نامعلوم باقی ماند

سهامداران معتقدند برخی اقدام‌های مایکل دل باعث بی‌ارزش شدن فعالیت‌های این شرکت می‌شود و موجب کاهش درآمدها خواهد شد. آینده دل همچنان نامعلوم باقی ماند پس از نشست سهامداران شرکت دل در پنج‌شنبه گذشته برای دادن رای مثبت به پیشنهاد خصوصی‌سازی این شرکت بزرگ و …

[مشاهده مطلب]