بهینه سازی URL و شناخت اجزای آن

نشانی وب (URL – Uniform Resource Locator) در اصل مسیر دسترسی به یک فایل در پروتکل وب است. بهینه سازی URL در سئو امروزه بسیار مورد توجه می باشد، که این امر مستلزم شناخت اجزای آن می باشد. این مسیر ممکن است شامل فاکتورهای متفاوت …

[مشاهده مطلب]