Error Code 1009 – دور زدن شرکت اپل در ایران

این روزها بار دیگر کاربران Iphone و Ipad شاهد از سرگیری یا بهتر است گفت تشیدید تحریم های نرم افزاری توسط شرکت اپل نسبت به کاربران ایرانی هستند. بزرگ‌ترین برند تجاری دنیا در ماه اخیر مجدد دست به مسدودسازی کاربران ایرانی زده است، در حالی …

[مشاهده مطلب]