شکست Yahoo دور از انتظار نیست!

شکست Yahoo در گذشته وقتی ماریسا میر (Marissa Mayer) وارد Yahoo شد، این شرکت به شدت دچار دردسر شده بود. رشد شرکت متوقف شده بود و بازار آن تحت‌الشعاع فعالیت‌های Google و Facebook قرار گرفته بود. همچنین با توجه به اینکه مردم دیگر به سایت‌های …

[مشاهده مطلب]