VNC سرور یا RDP – معایب و مزایا

با توجه به گسترش سیستم های کامپیوتری و نیاز به پشتیبانی آنها ممکن است برای هر کسی پیش بیاید که از هر مکانی به تعدادی فایل که بر روی سرورش است نیاز پیدا کند. برای حل این مشکل از نرم افزار های کنترل از راه …

[مشاهده مطلب]