انواع سرور مجازی و تقسیم بندی های آن

سرور مجازی (VPS) دارای چندین نوع تقسیم بندی می باشد. این تقسیم بندی ها هر چند یک استاندارد محسوب نمی شوند اما در بین مصرف کنندگان و عرضه کنندگان تقریبا شناخته شده می باشند. انواع سرور مجازی بر اساس فاکتورهای مختلفی تعیین می گردد که …

[مشاهده مطلب]